Штормове попередження від Дмитра Штофеля

Штофель_Штормове попередження_2006_обкладинка_1Штофель Дмитро. Штормове попередження №…: поезії. – Вінниця: Універсум-Вінниця, 2006. – 102 с. – ISBN 966-641-173-3.

Перша книга молодого поета, студента Вінницького національно­го технічного університету, вмістила вірші широкого тематичного спектру, об’єднані любов’ю до світу, пошуком та прагненням вдоско­налення себе у ньому. Окремий розділок складають переклади творів Дж. Г. Байрона, Р. Фроста, С. Єсеніна.

Збірка вийшла з передмовою Михайла Стрельбицького в у серії «Бібліотечка часопису «Імпульс».

Штофель_Штормове попередження_2006_обкладинка_2