Михайло Стрельбицький. Під небом Коновалюка. Том 2

Стрельбицький_Під небом Коновалюка-2_2004_обкладинкаСтрельбицький, Михайло. Під небом Коновалюка. Книга 2. Поезії. — Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. — 296 с. – ISBN 966-641-067-2.

В анотації сказано: “Версія творчого симбіозу поета з художником Ф. 3. Коновалюком (1890—1984) спрямована як на реабілітацію зображаль­ності віршованого слова, так і на візію трипільських пракоренів, християнських віх та пізніших заломів українського світогляду. Традиція натурфілософської лірики актуалізується у книзі як художня натурпсихологія рубежа тисячоліть: стани, настрої, неви­димі драми живого та матеріального довкілля. Натурпсихологія, однак, постійно навертає до гуманістичного: ким і чим є (стає) нині homo sapiens?”