Збірник праць «Ігор Костецький і доба»

Костецький_Ігор Костецький і доба_ВДПУ_збірник праць_2021Кафедра української літератури радіє виходу у світ збірника літературознавчих праць «Ігор Костецький і доба» із серії «ХХ століття: від модерності до традиції» (вип.7) за результатами VII Всеукраїнської наукової оn-line конференції з міжнародною участю «Літературні контексти XX століття: Ігор Костецький і доба», яка відбулася в жовтні 2020 р. у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського.

Наукове видання вміщує не тільки статті учасників конференції, а й раніше невідому редакцію спогадів Андрія Мерзлякова про письменника та листування, що доповнюють відомості про життя і діяльність І. Костецького: 1) листи до рідних (1943 р. – перший лист із трудових таборів, після якого зв’язок обривається на майже 20 років; 1962 р. – лист дружини І. Костецького Е. Коттмаєр та відповідь на нього; 1965 р. – листи до тітки; 1968 рр. – лист до матері; 1964 – 1971 рр. – листи до батька; 1967 – 1973 рр. – листи до рідних; 1966-1983 рр. – листи до брата, останній з яких записаний під диктовку знайомою І. Костецького Петрою Кьоллер, а також її листи, написані після смерті І. Костецького); 2) листування Григорія Кочура до Ігоря Костецького (1967 – 1972 рр.).

Пропонований збірник – чи не найбільша за охопленням матеріалу сучасна фахова студія про непересічний талант Ігоря Костецького та середовище, в якому формувався його письменницький хист.