За сонцелітами пора для осені Сергія Вдовиченка

Вдовиченко_За сонцелітами_2000_обкладинкаСергій Вдовиченко. За сонцелітами пора для осені: поезії. – Вінниця: Універсум, 2000. – 170 с. – ISBN 966-7199-89-4.

Тематка торів Сергія Вдовиченка багатогранна, його муза це не лише залюбування природою чи прояви бурхливого сплеску емоцій великого почуття. Він скоріше поет глибоко філософської рефлексії, вдумливий аналітик минулого й сучасного, тим то бо­люче, тривожне для кожного знаходить відображення у його віршах. Гострота поетичного зору, намагання знай­ти шлях до істини пізнання світу й відверті відкриття небуденного у буденному, мить охоплення суті нашого (і раніше теж) часу — усе це зримі ознаки його поетичних строф. Автор передмови – Анатолій Подолинний.