Вишуки Віктора Мельника

Мельник Віктор. Вишуки. Літературно-художнє видання. Видання 2-ге. – Вінниця: Теза. 2008. – 32 с. – ISBN 978-966-421-058-1

Важко сказати, чого в цій книжці більше – літературної гри, прихованої (і відкритої) полемічності, в’їдливої іронії чи експериментів з традиційною версифікацією, покликаних, на думку автора, доповнити традиційний поетичний арсенал. Не викликає сумніву одне: представлені твори генетично споріднені з пошуками українського літературного авангарду 1910-20-х років, які були насильницьки перервані, і з постмодернізмом пізнішої пори.