Що треба для вступу до НСПУ 

Що треба для вступу до НСПУОсь перелік необхідного для подання кандидата до вступу:

1) письмова заява на ім’я та адресу голови Правління НСПУ (з проханням прийняти до НСПУ із зобов’язанням неухильно дотримуватися вимог Статуту й своєчасно сплачувати вступний та щорічні членські внески;
2) три рекомендації членів НСПУ зі строком перебування в НСПУ не менше п’яти років;
3) три примірники виданих книжок (як правило, не менше двох найменувань книг із тринадцятизначним номером ІSBN, якщо вони опубліковані після 01.01.2007 р.);
4) список опублікованих творів;
5) рецензії (якщо є такі);
6) документи, що підтверджують особу кандидата, його місце проживання, контактні дані та письменницьку діяльність (особовий листок по обліку кадрів);

7) автобіографія;

8)  фото:  – 3 x 4 см – 2  шт.; + 4 x 6 см – 2  шт.
Після перевірки згаданих документів ОБЛАСНІ (МІСЦЕВІ) організації (територіальні осередки) НСПУ передають заяви та надані матеріали кандидатів для вступу на адресу голови Правління НСПУ разом з вмотивованою рекомендацією прийняти кандидата до НСПУ.
Для перевірки заяв кандидатів про вступ до НСПУ, а також рекомендацій та наданих ними матеріалів створюється Приймальна комісія НСПУ, положення про яку затверджується Правлінням НСПУ.
Приймальна комісія НСПУ своїм поданням РЕКОМЕНДУЄ Правлінню прийняти кандидатів в члени НСПУ, якщо за наданими документами вони відповідають критеріям Статуту та законодавства України, або вмотивовано не рекомендує їх для прийому.
Прийом до НСПУ здійснює Правління НСПУ шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів.

Довідки за телефонами у секретаря Вінницької обласної організації = Людмили Яківни Лихогляд: (0432) 61-16-54, 61-16-47.