Монографія Оксани Шалак про фольклор Поділля

Шалак О.І. Український фольклор Поділля в записах і дослідженнях ХІХ – початку ХХ століття: Монографія. – К.: Освіта України, 2014. – 464 с. – ISBN 978-617-7241-01-9.

У монографії уродженки Поділля Оксани Шалак здійснено комплесний аналіз фольклорних колекцій, наукової спадщини фольклористів – дослідників Поділля, визначено їхні прогресивні текстологічні принципи. Розкриття актуальних для ХІХ – початку ХХ ст. проблем, порушуваних у фольклористичних працях і періодиці, поєднано з висвітленням едиційних засад видань, у яких опубліковано український фольклор  подолян. Процес розвитку науки про усну традиційну культуру на Поділля осмислено в контексті основних етапів історії української фольклористики та її особливостей в регіоні.