Анатолій Подолинний – упорядник чергового знакового видання на Вінниччині

Памятки історії та культури_Вінниця_2016_обкладинкаПам’ятки історії та культури Вінницької області. Вінниця / ред. кол. тому Зводу пам’яток іст. та культ. України у Вінницькій обл.: Ю. А. Зінько (гол. ред.), С. М. Василюк (заст. гол. ред.), К. І. Висоцька (та ін.); автор. колектив: А. В. Войнаровський, С. Д. Гальчак, С. О. Гусев (та ін.); упоряд.: Ю. А. Зінько, А. М. Подолинний. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – 224, 48, 2 с.: фото, іл. – ISBN 978-966-924-335-5.

Професор Анатолій Подолинний разом з колегами чотири роки працював над першим томом вищеозначеного Зводу пам’яток, пов’язаних з Вінницею. Симптоматично, що наш колега – письменник А. М. Подолинний також виступив у цьому проекті редактором з питань стилістики і літературного контролю. Перший том виданий, його презентовано громадськості. Тримає робота над наступними томами, присвяченими районам Вінниччини. Плідна просвітницька праця А. М. Подолинного у всіх містян на слуху, тому є справедливим висування Вінницькою міською письменницькою організацією кандидатури нашого славетного земляка на здобуття цього року звання «Почесний громадянин Вінниці».